Leveringsvoorwaarden

Op al onze transacties zijn de leveringsvoorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de K.V.K. te Hilversum.

Op verzoek sturen wij u deze gaarne toe.